Jolly English

Jolly english là một đơn vị đào tạo tiếng Anh với 7 cơ sở tại Hà Nội. Đây là khách hàng mới nhất của tôi.

Website Jolly.edu.vn có thiết kế sáng sủa với tone màu đỏ đậm, với những tính năng như:

  • Post bài viết, tạo trang tĩnh
  • Upload slide ảnh
  • Tạo post sự kiện
  • Tạo FAQs
  • Form liên hệ đẩy dữ liệu về Google sheet.