Category: STEAM

 • Bài 6: Kiểm định giả thuyết thống kê
  Bài 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  By

  Một giả thuyết thống kê (statistical hypothesis) là một giả định về một tham số của tổng thể (population parameter). Giả định này có thể đúng hoặc không đúng. Kiểm định giả thuyết là tập hợp các bước mà nhà thống kê sử dụng để chấp nhận hay bác bỏ các giả thuyết thống kê.…

 • Bài 5: Đo lường vị trí các giá trị trong tập dữ liệu
  Bài 5: Đo lường vị trí các giá trị trong tập dữ liệu

  By

  Các nhà thống kê thường quan tâm đến vị trí tương đối của một giá trị so với các giá trị khác. Các số đo vị trí phổ biến nhất là điểm phần trăm (điểm bách phân), điểm phần tư (điểm tứ phân vị) và điểm số tiêu chuẩn (z-scores) Điểm phần trăm (Percentiles) Giả…

 • Bài 4: Các số đo thể hiện độ biến động của dữ liệu
  Bài 4: Các số đo thể hiện độ biến động của dữ liệu

  By

  Khi phân tích, các nhà thống kê rất quan tâm đến một tiêu chí gọi là độ biến động (variability), hay độ rộng (spread) của tập dữ liệu. Những số đo phổ biến nhất để đo lường tiêu chí này là khoảng phần tư (IQR), phương sai (variance) và độ lệch chuẩn (standard deviation). Khoảng…

 • Bài 3: Trung bình và trung vị
  Bài 3: Trung bình và trung vị

  By

  Trung bình (mean) và trung vị (median) là hai thước đo phổ biến nhất trong việc đo xu hướng tập trung (central tendency) của dữ liệu. Cách tính trung bình và trung vị Trung bình của tổng thể : Trung bình của mẫu: là tổng tất cả các quan sát của tổng thể, là số…

 • Bài 2: Tổng thể và mẫu
  Bài 2: Tổng thể và mẫu

  By

  Việc nghiên cứu thống kê liên quan trực tiếp đến các tập dữ liệu (dataset). Bài học này mô tả 2 kiểu tập dữ liệu quan trọng là Tổng thể (populations) và Mẫu (Samples). Cuối bài học sẽ là một ví dụ về cách lấy mẫu ngẫu nhiên bằng Excel. Tổng thể vs Mẫu Sự…

 • Bài 1: Biến thống kê.
  Bài 1: Biến thống kê.

  By

  Biến thống kê là gì? Trong thống kê, một đại lượng sẽ được gọi là biến (variable) nếu đại lượng này có 2 đặc điểm xác định: Là một thuộc tính mô tả sự vật hiện tượng. Có thể nhận các giá trị có thể khác nhau tùy vào từng chủ thể. Cụ thể hơn,…