Giả mã hiện tượng cô Yến chùa Ba Vàng dưới góc nhìn triết học

Xuất bản

Trong

Trong vòng vài năm, có hàng chục nghìn tín đồ tin theo cô Yến và bị trục lợi. Thiết nghĩ, hàng chục nghìn người, có phải ai cũng ngu? Hay họ được gì họ mới tin? Niềm tin của họ dựa trên cơ sở nào và họ bị lợi dụng ra sao?

Nếu không chữa được bệnh thì tại sao người ta lại tin cô Yến, liệu hàng chục nghìn người có ngu đến thế không?

Cách đây vài năm có 1 giảng viên đại học có gọi điện thoại trực tiếp cho tôi bào cô YẾN quán chiếu chị này kiếp trước là tướng cướp nêú muốn giải oan gia trái chủ thì làm lễ 5 triệu. Chị gọi điện thoại mà tôi vô cùng ngạc nhiên và tư đặt câu hỏi tai sao chùa Ba Vàng lai có hành vi thế này, trong thời mạt pháp chúng sinh bị tha hóa thế này hay sao. NHƯNG VẤN ĐỀ Ở CHỖ CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI SAU KHI ĐƯỢC THỈNH OAN GIA TRÁI CHỦ THÌ ĐỠ BỆNH (chuyên này có thât, ĐƯỢC ĐĂNG CẢ TÊN TUỔI THÔNG TIN, SDT, ĐỊA CHỈ TRÊN TRANG CHÙA BA VÀNG VÀ FB PHẠM THỊ YẾN ). Vậy thực hư viêc này ra sao, nếu là lừa đảo sao lại có người khỏi bệnh, vì nếu ko ai khỏi bệnh thì chắc chắn ko ai ngu mà đi tin cô YẾN (mọi người hãy suy tư về vấn đề này dưới góc nhìn triết học)

Chân dung cô Yến chùa Ba Vàng.

Chúng ta học Phật biết rằng đức Phật luôn dậy nhân quả, nghiệp và quả của nghiệp. Định luật nhân quả là tối thắng vi diệu không thể nghĩ bàn. Vậy do đâu có hiện tượng này? Có người cầu Bồ Tát Quan Âm thấy linh ứng thì kêu là CÓ BỒ TÁT, người giải vong thấy linh ứng thì tin CÓ VONG …người hầu đồng thấy linh ứng thì tin có thánh thần, thâm chí 1 số nơi coi đây là bệnh lý tâm thần đa nhân cách hoặc suy nhược sơ thể (theo quan điểm của thầy Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, Tiến sĩ Phật học Ấn Độ, phó viện trưởng học viên Phật giáo VN) thì cũng có hàng ngàn người được khỏi bênh (LINH ỨNG) nhờ phương phương pháp tâm lý và ứng dụng y khoa của thầy. Vây ai đúng ai sai giữa muôn vàn ý tưởng thế gian phức tạp này?

Khi ta cầu nguyện Bồ Tát thì tâm tôn kính và sự vô ngã được lớn dần trong ta, vì khi tôn trọng 1 người có trí tuệ và từ bi thì lòng từ bi và trí tuệ sẽ từ đó mà được trưởng dưỡng trong mình, với 1 đức tin như vây hành giả ngày đêm niệm đức Quan Âm, hàng ngày tập trung câu niệm và có gắng hành trì lâp tức phiền não ko có cơ hội khởi sinh đồng thời nếu được tụng kinh nói về các hanh nguyện của Bồ Tát thì tâm hồn như được dây dỗ và khai sáng. Khi lòng từ bi tăng trưởng bởi sự tôn kính đức bồ tát sẽ thôi thúc ta làm nhiều thiện nguyện hơn với sự tinh tấn nỗ lực, và đinh tâm (sự tâm trung) được nâng cao (lúc này tâm bắt đầu chuyển và nhân lành đã được reo) CHÍNH MẢNH ĐẤT TÂM CỦA TA ĐÃ THAY ĐỔI, TRỞ NÊN MẦU MỠ VÌ CHẲNG CÓ CÔNG ĐỨC NÀO SINH RA NGOÀI MẢNH ĐẤT TÂM.

Khi ta làm một việc tốt cùng đức tin và chân thật, tâm hỷ lạc sẽ xuất hiện nó sẽ làm động lực để ta làm tiếp tục làm các các thiện pháp được khởi sinh, khi có hỷ lạc máu huyết sẽ lưu thông giảm được 1 số bệnh lý về thân nhưng không phải bênh nào cũng khỏi được vì chỉ có 1 số sắc pháp do nghiệp sinh ra. Nghiệp cũng chỉ là 1 trong các định luật của vũ trụ con rất nhiều các đinh luật khác như quy luật vật lý, sinh học, hoá học … LÚC NÀY CHÍNH LUẬT NHÂN QUẢ ĐÃ GIÚP TA THAY ĐỔI VÀ CHUYỂN NGHIỆP, MẦU NHIỆM ĐÃ XUẤT HIỆN.

VẬY BỒ TÁT CÓ HAY KHÔNG, KHÔNG QUAN TRỌNG mà bồ tát chỉ là điểm tựa cho tâm ta có cơ hội nhận ra lỗi lầm và thay đổi mà thôi, từ đó ta sẽ ý thức là làm đúng nhân quả hơn và CHÍNH NHÂN QUẢ ĐÃ LÀM CHO TA THAY ĐỔI MÀ CHẢ BIẾT CÓ BỒ TÁT NÀO LÀM ĐƯỢC VIÊC ĐÓ KO bởi ngay cả ĐỨC PHẬT CŨNG KO XIN AI MÀ ĐẠT ĐƯỢC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC , nếu bồ tát thực sư tồn tại thì ngài cũng chỉ hộ độ cho người thực thi nhân quả (vì ngài cũng là người gương mẫu thực hiện nhân quả nên ngài mới là Bồ Tát), còn nếu ngài không tồn tại thì luật nhân quả vẫn luôn công bằng trước vạn pháp thế gian. Bạn có thể không tin có kiếp sau nhưng với những hành động tác ý thanh tịnh thi NGAY LÂP TỨC sự an vui hòa hợp trong tâm sẽ xuất hiện, còn những hành động với tâm tham lam sân hận, thì sẽ tạo ra sự mất quân bình của thân và tâm, LẬP TỨC PHIỀN NÃO SẼ KHỞI SINH (đó là nhân quả đồng thời). Vì thế NHÂN QUẢ BÁO ỨNG vẫn là gốc rễ của mọi hiện tượng nếu dùng niềm tin đúng mức sẽ là thuốc giảm đau (ko phải thuốc chữa bệnh) còn lam dụng sẽ gậy nghiện và mê tín dị đoan)

Hiện tượng vong nhập cũng tương tự.

Khi 1 người đang có niềm tin mình bị vong nhập, (có thể do tâm thần phân liệt) họ tìm đến tâm linh đó là đường cùng đau khổ, đây là tâm bệnh thuốc thang khó mà chữa trị, các đối tương này rất dễ bị kích động tại họ vừa bị loạn tâm như người chết đuối tìm phao cứu sinh mất hết tỉnh táo. Nếu ta cương quyết phản bác là mê tín, họ sẽ rất đau khổ thâm chí không tiếp thu điều ta chia sẻ vì thế rất khó giúp họ chuyển tâm, mà tâm không chuyển thì nghiệp không chuyển, (vì người bị tâm bệnh thì chỉ muốn người khác đồng cảm và muốn ngươi khác tin vào những điều mà họ đã tin, họ rất muốn nghe những điều mình đang ấp ủ) vì nghiệp là sức mạnh mãnh liêt phát sinh từ tâm ý, môt người thợ rèn với lòng chí kính cúng Phật 1 bát cháo nấm độc vẫn có phước bởi tâm đó là trong sáng thánh thiện, VÂY KHI ĐÓ NGƯỜI BỊ VONG NHẬP (TÂM loạn DO NGHIỆP CHƯA THANH TỊNH) BỊ CÔ YẾN DỌA DO KIẾP TRƯỚC LÀM ĐIỀU SAI TRÁI … sau đó cô này khuyên họ sám hối , khởi tâm cung kính, khởi tâm cúng dàng hết bỏn sẻn, thì VONG SẼ BUÔNG THA vậy lúc này THẬT RA CHẢ BIẾT CÓ VONG THÂT HAY KHÔNG nhưng người bị vong nhập (được an tâm, trấn tĩnh được tinh thần và tin mình đã khỏi bệnh ám thị như vậy) kết hợp tâm của họ có đức tin và tha thiết làm viêc tốt, họ biết nhận ra lỗi lầm và muốn thay đổi làm người tốt hơn quyết tâm tin nhân quả làm việc THIỆN, lúc này tâm họ có chuyển biến CHỈNH LUẬT NHÂN QUẢ (DO TÂM HỌ ĐỔI KHIẾN HỌ KHỎI TÂM BỆNH, khỏi tâm bệnh thì sẽ có cơ hội khỏi thân bệnh, thâm chí nhiều người mắc bênh do suy nhược cơ thể cũng vì lối sống không lành mạnh, nhân thức sai lầm, thiếu thốn tình cảm, áp lực công việc … Bù lại, vào chùa công quả họ được sống trong đời sống nề nếp của nhà chùa tránh xa tệ nạn xã hội (đặc biệt là chất kích thích nguyên nhân gây ra 1 sô bệnh tâm thần), tránh xa áp lực của đời sống cơm áo gạo tiền, được các bạn đồng tu quan tâm yêu thương ,có cơ hội nghe pháp (BẢN CHẤT CỦA VIỆC LÀM CÔNG ĐỨC LÀ BỎ CÔNG SỨC RA ĐỂ THU LẠI ĐẠO ĐỨC BÊN TRONG). Họ đến đấy với 1 tâm lý tuy mê tín nhưng với tâm thế đầy hướng thượng nhân văn TÔI TRẢ NỢ CHO OAN GIA để hướng đến tình thương và CÁI THIẾNG LIÊNG KHÓ TẢ (THOÁT TỤC), HỌ ĐƯỢC TỰ KỶ ÁM THỊ NHƯ VẬY ĐÂY LÀ LIỆU PHÁP TÂM LÝ HỮU HIỆU, vậy VONG NHẬP chỉ là CÁI CỚ GIẢ TẠM TINH THẦN mà thôi.

VÔ HÌNH CHUNG CÔ YẾN LÀM VÂY KHIẾN NHIỀU NGƯỜI KHỎI BỆNH, HỌ LẠI ĐUA NHAU TỚI CHÙA BA VÀNG, TIN VÀO MÊ TÍN NHƯNG TRONG CÁI GIẢ CŨNG PHA VÀO 1 TỶ LỆ NHẤT ĐỊNH CỦA CÁI THẬT. VÂY TA NHẬN THẤY BẢN CHẤT KHÔNG PHẢI LÀ VONG NHẬP ĐƯỢC HÓA GIẢI MÀ DO “TÂM CỦA HỌ BẮT ĐẦU CHUYỂN”, KHI HỌ BIẾT SÁM HỐI THÌ NGHIỆP ĐƯỢC CHUYỂN, BÊNH ĐỠ DẦN ,HỌ CÓ NIỀM VUI, HỶ LẠC. NIỀM TIN ĐẤY LẠI LÀ ĐỘNG CƠ MÃNH LIỆT KHỞI SINH THIỆN PHÁP sau này và nhân lành được reo cấy thì nhất đinh nghiệp sẽ thay đổi .

Cần phân biêt giữa HIỆN TƯỢNG với BẢN CHẤT, giữa nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, vong nhập chỉ là CÁI CỚ còn NHÂN QUẢ chuyển tâm MỚI là thuốc chữa bệnh (VÂY DÙ CHỮA THEO LỐI VÔ THẦN HAY TÂM LINH MIỄN CHUYỂN TÂM THÌ SẼ CÓ MỘT PHẦN CƠ HÔI KHỎI BÊNH). NHIỀU NGUYÊN NHÂN MỚI CHO RA KẾT QUẢ vì vây phải xem xét kỹ lưỡng đâu là căn nguyên thực sự, không thể theo lối tư duy thiểm cận SUY NGƯỢC TỪ KÊT QUẢ BÊNH TẬT CHYỂN BIẾN mà vội vã kết luận do 1 NGUYÊN NHÂN VONG NHẬP, ko phải cứ khỏi bênh là CHẮC CHẮN do giải oan gia trái chủ (nguyên nhân mà ta bị ám thị tin ngay từ đâu).

Cũng vì do kiếu thức Phật học, nhận thức yếu kém không có nền tảng luận lý hệ thống khoa học, kiến thức y học và tâm lý học chưa đầy đủ nên ngay cả người TRONG CUỘC cũng bị MẮC LỪA bởi cái thầy cái biết thô thiển CẢM TÍNH của mình (THÂM CHÍ CHÍNH CÔ YẾN CŨNG BỊ LỪA TƯỞNG MÌNH CÓ NĂNG LỰC THỰC SỰ, THÌNH ĐƯỢC VONG ??). MẶT KHÁC khi nhiều người được khỏi bệnh, theo tâm lý sơ hãi và hiệu ứng đám đông, họ lại tin cô YẾN NHIỀU HƠN VÀ HIỆN TƯỢNG VONG NHẬP (CÁI GIẢ, CÁI ĐIỂM TỰA -VONG NHẬP ) TỪ ĐÂY ĐÃ CHE MẤT CÁI THẬT (NHÂN QUẢ) ẨN SAU CÂU CHUYỂN KHỎI BỆNH …

Hiện nay có nhiều người nạn nhân còn CÔNG KHAI đăng sdt và câu chuyện của mình để bảo vệ chùa Ba Vàng, tôi cũng tin những câu chuyện này là có thật nhưng CĂN NGUYÊN của nó thì đang bị hiểu sai BỊ NHẦM LẪN GIỮA BẢN CHẤT VỚI HIÊN TƯỢNG, còn trong trường hợp nếu thực sự có hạt giống ác nghiệp cuả quá khứ thì nó cũng cần có mảnh đất BẤT THIỆN, và những ác duyên để phát triển, nhưng với sự chuyển tâm HƯỚNG THIỆN thì hạt giống này cũng KHÓ có cơ hội sinh trưởng được.

Người Phật tử hoàn toàn tin có kiếp trước kiếp sau, chỉ có những người đắc vào các tầng thiền do tu tập thiền chỉ mới đủ thần thông quán về quá khứ hiện tại vị lại, nếu hành giả đắc vào tầng tuệ thứ 2 của thiền minh sát (thiền quán) có thể đi ngược các lộ tâm mà biết được quá khứ và tương lại .VẬY NẾU CÔ YẾN ĐẮC ĐƯỢC THẦN THÔNG NHƯ THẾ, CHỈ CẦN KIỂM TRA CÔ ĐỌC ĐƯỢC CHÍNH XÁC TƯƠNG LAI CỦA 1 NGƯỜI TRONG VÒNG VÀI NGAỲ TỚI VÀI NĂM, HOẶC 1 NĂM THÌ CÓ THỂ KIỂM CHỨNG lời cô nói vì BIẾT ĐƯỢC QUÁ KHỨ ẮT PHẢI BIẾT ĐƯỢC VỊ LẠI. CẦN CHO HỘI ĐỒNG KIỂM CHỨNG ĐẠI DIỆN TÔN GIÁO VÀ CÁC NHÀ khoa học NHƯ trường hợp nữ thiền sư đi pama tại Ấn Độ đọc được trước bản diễn văn của thủ tướng Ấn Độ trước khi nhận chức khi nhập định (các ban có thể đọc dipama cuôc đời và di huấn tủ sách đạo phật này nay) nhưng theo quan sát và kinh nghiệm của tôi thì thần thông cũng là bản ngã vi tế, đức Phật ko khuyến khích dùng thần thông hóa độ vì thần thông ko thắng được nghiệp lực, mà phép lạ thần thông của phât giáo là PHÉP LẠ CỦA SỰ TỈNH THỨC, (Chửi mà không giận, đau mà không khổ..ĐÓ MỚI LÀ “LẠ”, đó là phép lạ của sự CHUYỂN TÂM, ĐÂU PHẢI NHÌN QUÁ KHỨ CHAY VỀ TƯƠNG LẠI HAY BIẾN HÓA GÌ ĐÂU, chỉ có chánh niệm với HIỆN TẠI mới là lời NHƯ LAI ).

Mặt khác các thiền sư đặc định thực sự cũng chưa THẤY AI GIẢI VONG THẾ NÀY, trong TAM TANG KINH ĐIỂN cũng chưa thấy bài kinh nào như thế , mặt khác chưa ai thống kê được cô Yến chữa khỏi được cho bao nhiêu người và có bao nhiều người chữa trị tại ba vàng mà không khỏi bệnh, vì ca thành công thì khoe ra mà thất bại thì đổi tội là CHƯA THÀNH TÂM hay sao ???

VẬY CÔ YẾN VÀ CHÙA BA VÀNG CẦN ĐƯƠC XEM XÉT KỸ NẾU KHÔNG PHẬT GIẢO SẼ ĐI VÀO TÀ ĐỊNH, TƯỞNG ĐỊNH VÀ HỦY HOẠI GIÁO PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT

KẾT THÚC tôi xin thay lời kết bằng 1 đoan văn do thầy THÍCH NHẤT HẠNH viết trong tác phẩm đạo phật đi vào đời sống: Đừng biến phật giáo thành một tổ chức có uy quyền thế lực, có giáo đường vàng son. đừng biến trăng sĩ thành những con người sống vô tư trong sự ưu đãi của một chế độ CÚNG DƯỜNG thiếu ý thức, quên lãng nhiệm vụ tự thực hiện giải thoát và phụng sự con người. Đừng để người Phật tử hiểu rằng Phật – PHáp – Tăng là những bảo vật xa vời không hiện hữu giữa cuộc đời đau khổ . Phải thực hiện tất cả những hình thức sinh hoạt nào có thể chứng minh rằng đạo phật hiện hữu trong cuộc đời để giải phóng con người.

Lưu ý, đây là bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của một bạn tên là Nguyễn An, bài viết đầy đủ hơn gồm 2 phần, tôi chỉ đăng lại, ngắt dòng, sửa chấm phẩy, viết hoa cho hợp lý, dễ đọc hơn. Link bài viết gốc trên FB.

2 responses

  1. long

    rác cả tai

    1. Đạt Vũ

      Phải rác mắt mới đúng chứ nhỉ, có ai đọc bài này cho bạn nghe đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *