Hướng dẫn sử dụng Goal Seek để tính lãi suất sau khi biết số kì và số tiền phải đóng mỗi kì bằng Excel

Xuất bản

Trong

Giả sử bạn vay 15 triệu đồng từ một tổ chức cho vay tiêu dùng như Home Credit. Mỗi kì bạn phải trả là 1.134.000 đồng. Tổng số kì bạn phải đóng là 30. Một người hỏi bạn lãi suất khoản vay này là bao nhiêu nhưng đột nhiên bạn quên mất. Bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để tìm ra lãi suất nhé.

Chuẩn bị file Excel

Bước 1: Mở một file Excel mới

Bước 2: Điền một số label để dễ dàng đọc số liệu hơn

  • Tại ô A1, gõ Khoản vay
  • Tại ô A2, gõ Số kỳ (tháng)
  • Tại ô A3, gõ Lãi suất vay
  • Tại ô A4, gõ Số tiền phải trả mỗi kỳ

Bước 3: Điền những số liệu mà bạn đã biết vào

  • Tại ô B1, gõ 15000000 (15 triệu đông – đây là khoản tiền bạn đã vay)
  • Tại ô B2, gõ 30 (Số kỳ theo tháng bạn phải đóng để trả hết số tiền bạn vay)

Lưu ý: Bạn sẽ không gõ số tiền phải trả (1134000) ở đây.

Bước 4: Gõ công thức mà bạn có một mục tiêu

Tại ô B4, gõ =PMT(B3,B2,B1) Đây là công thức tính số tiền phải trả mỗi kỳ. Ở trong ví dụ này, bạn phải trả 1134000 mỗi tháng. Bạn không cần gõ con số đó ở đây bởi vì bạn đang muốn sử dụng Goal Seek để tìm lãi suất mà Goal Seek yêu cầu bạn phải bắt đầu bằng một công thức. Công thức bạn vừa nhập tham chiếu tới ô B1 và B2 có chứa sẵn dữ liệu bạn nhập ở bước trước. Công thức này cũng tham chiếu tới ô B3, là ô mà bạn muốn Goal Seek tính ra lãi suất và hiển thị tại đây cho bạn. Trong công thức, bởi vì ô B3 chưa có giá trị, nên Excel giả định lãi suất là 0%, cùng với dữ liệu đã nhập, Excel trả về khoản phải trả hàng tháng là 500 000 đồng. Bạn không cần quan tâm đến con số này.

Sử dụng Goal Seek để tìm lãi suất

Bước 1: Tại tab Data, trong nhóm Data Tools, click What-if Analysis, sau đó click Goal Seek.

Bước 2: Tại ô Set cell, gõ tham chiếu đến ô chứa công thức mà bạn muốn giải đáp. Trong ví dụ này là ô B4.

Bước 3: Tại ô To value, gõ kết quả của công thức mà bạn muốn. Trong ví dụ này là -1134000. Chú ý rằng, phải gõ số âm bởi vì nó đại diện cho một khoản phải trả.

Bước 4: Tại ô By changing cell, gõ tham chiếu đến ô chứa giá trị mà bạn muốn điều chỉnh. Trong ví dụ này là ô B3

Bước 5: Click OK.

Bước 6: Định dạng ô B3 để dữ liệu hiển thị dạng phần trăm và hiển thị 2 chữ số ở phần thập phân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *