Ngữ pháp là gì?

Xuất bản

Trong

Và tại sao bạn nên coi ngữ pháp là người bạn đồng hành tốt

grammar (noun): the structure and system of a language, or of languages in general, usually considered to consist of syntax and morphology

ngữ pháp (danh từ): cấu trúc và hệ thống của một ngôn ngữ, hay của các ngôn ngữ nói chung, thường được coi là bao gồm cú pháp và hình thái học

Ngữ pháp là hệ thống của một ngôn ngữ. Nhiều người thường cho rằng ngữ pháp là những quy tắc của một ngôn ngữ, nhưng thực tế thì không một ngôn ngữ nào là có quy tắc cả (*). Nếu chúng ta sử dụng từ “quy tắc” thì chúng ta ngụ ý rằng có ai đó đặt ra quy tắc trước rồi sau đó chúng ta mới nói thứ ngôn ngữ đó. Nhưng các ngôn ngữ không bắt đầu như vậy. Ngôn ngữ bắt đầu bằng việc con người tạo ra các âm thanh, rồi sau đó các âm thanh dần dần tiến hoá thành các từ vựng, cụm từ và câu. Không có một ngôn ngữ phổ thông nào là cố định theo thời gian. Tất cả các ngôn ngữ đều biến đổi theo thời gian. Cái mà chúng ta gọi là “ngữ pháp” chỉ đơn giản phản ánh cấu trúc của một ngôn ngữ ở một thời điểm nhất định.

Chúng ta có cần học ngữ pháp khi học một ngôn ngữ? Câu trả lời nhanh là “Không”. Rất nhiều người trên thế giới nói thứ tiếng bản địa của riêng họ mà không cần phải học ngữ pháp. Những đứa trẻ bắt đầu nói ngay cả khi chúng chưa hề biết tới khái niệm “ngữ pháp”. Nhưng nếu bạn nghiêm túc trong việc học một ngoại ngữ, câu trả lời đầy đủ sẽ là “có, ngữ pháp có thể giúp bạn học một ngôn ngữ nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều”. Hãy nghĩ rằng ngữ pháp là một thứ gì đó có thể giúp bạn học tốt hơn, giống như một người bạn của bạn. Khi bạn hiểu ngữ pháp (hoặc hệ thống) của một ngôn ngữ, bạn có thể tự mình hiểu rất nhiều thứ mà không phải hỏi giáo viên hay nhìn vào sách vở.

Vì vậy, hãy coi ngữ pháp như một thứ gì đó tốt đẹp, một thứ gì đó tích cực giúp bạn tìm thấy con đường mình phải đi, chẳng hạn như một tấm bản đồ hay biển chỉ đường

(*) Ngoại trừ những ngôn ngữ được phát minh ra như Esperanto. Và nếu Esperanto được sử dụng rộng rãi, những quy tắc của nó cũng sẽ sớm khác biệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *