“This sentence is false.” Is it true or false?

Xuất bản

Trong

Đây là một trong số các câu hỏi được liệt kê trong bài viết 101 câu hỏi triết học. Đa phần các câu hỏi trong bài viết đó đều là những câu hỏi rất khó trả lời, nhưng tôi thấy có câu này thât dễ dàng để có thể trả lời một cách mạch lạc.

Chưa thể khẳng định được câu phát biểu “This sentence is false.” là đúng hay sai bởi vì chúng ta còn chưa biết cái nội dung của this sentence kia nó là gì. Cần phải có một tình huống cụ thể ở đây thì mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Giả sử trong một tiết học ngữ pháp Tiếng Anh, giáo viên giảng về vấn đề sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu. Khi giảng bài xong, giáo viên viết một số câu tiếng Anh lên bảng và hỏi học sinh xem các câu đó là Đúng hay Sai (về mặt ngữ pháp đang học):

Câu 1: I like playing football.

Câu 2: He like playing football

Nếu giáo viên đang nhắc tới câu 1 thì “This sentence is false.” là sai bởi vì câu này đúng ngữ pháp. Nếu giáo viên đang nhắc tới câu 2 thì “This sentence is false.” là đúng bởi vì câu này sai ngữ pháp.

Có thể nhiều người lúc đầu sẽ hơi bối rối khi trả lời câu hỏi này bởi vì từ “This”. Nhưng vấn đề sẽ trở nên vô cùng đơn giản nếu như ta hiểu rằng “This sentence” là một câu nào đó tùy ngữ cảnh chứ không phải chính là câu “This sentence is false.”

Có một kiểu hỏi tương tự như thế này, nhưng thay vào đó nó được viết lên bảng như thế này. Theo bạn, câu “This is not graffiti” được viết trên bảng kia là đúng hay sai. Một lần nữa, từ “This” lại là nhân tố gây hoang mang ở đây. Nhưng vấn đề này tương tự như vấn đề ở trên, đó là phải hiểu rằng “This” ở đây không phải là tất cả những kí tự mà bạn đang nhìn thấy trên bảng. “This” là gì cụ thể tùy ngữ cảnh thì ta mới kết luận được nó là đúng hay sai. Còn nói các kí tự được viết như trên bảng kia “This is not graffiti” là kiểu đồ họa graffiti thì đó là đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *