Tự nhiên có nghĩa là gì trong khoa học?

Xuất bản

Trong

Các nhà quảng cáo có thể cố gắng thuyết phục chúng ta mua hàng bằng cách nói rằng sản phẩm của họ được làm hoàn toàn từ tự nhiên, hoặc có xuất xứ từ tự nhiên.

Ví dụ về một sản phẩm “tự nhiên”

Nhưng “tự nhiên” thật sự mang hàm nghĩa gì? Trong ngôn ngữ thường ngày, tự nhiên thường được sử dụng để mô tả những loại hàng hóa mà có lợi cho sức khỏe hoặc không được tạo ra bởi con người, nhưng trong khoa học, hai từ này mang nghĩa rộng hơn thế. Trong khoa học, chữ tự nhiên nhằm chỉ bất kì thành phần nào của vũ trụ vật lý – dù chúng được hình thành bởi các thành phần của thế giới sinh học, loài người, xã hội loài người, và sản phẩm của xã hội ấy. Vì vậy, có những thứ mà chúng ta không nghĩ rằng đó là tự nhiên (theo nghĩa thông thường), nhưng chúng lại là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học như nụ cười của con người, quá trình con người ra quyết định, chất tạo ngọt nhân tạo, các thuật toán học máy của robot… bởi vì chúng là một phần của vũ trụ vật lý xung quanh chúng ta.

Khoa học có thể nghiên cứu những thứ tự nhiên như kĩ nghệ xây cầu, chất tạo ngọt nhân tạo, robots, thị trường chứng khoán, nụ cười con người, công nghệ chụp cộng hưởng từ (MRI).

Trong thực tiễn, những gì được coi là tự nhiên thường được xác định bằng khả năng kiểm sai. Những thứ tự nhiên vận hành theo những cách có thể dự đoán được, mặc dù chúng ta có thể chưa hiểu biết đầy đủ về chúng nhưng chúng có những dấu hiệu có thể quan sát được. Nói cách khác, chúng ta có thể kiểm định những giả thiết về các thực thể tự nhiên bằng cách quan sát. Ví dụ, những bóng ma là những thực thể siêu nhiên, không có cơ sở gì trong vũ trụ vật lý và không chị sự chi phối của những quy luật trong vũ trụ đó. Vì vậy, những bóng ma nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của khoa học, và chúng ta không thể nghiên cứu sự tồn tại của chúng (hoặc thiếu bằng chứng) bằng những công cụ của khoa học.Nhưng nếu như chúng ta đặt giả thiết rằng những bóng ma là các thực thể tự nhiên, được tạo thành bởi các hạt vật chất và năng lượng, chịu chi phối bởi các quy luật của vũ trụ, thì chúng ta có thể nghiên cứu chúng bằng các công cụ của khoa học – và phải chấp nhận thực tế nếu như các bài kiểm định cho ra kết quả chứng tỏ rằng ma quỷ không tồn tại như các thực thể tự nhiên.

Nguồn: Understanding Science

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *