Ý nghĩa bài hát The sound of silence

Xuất bản

Trong

“The Sound of Silence” là một bài hát được sáng tác bởi Paul Simon và được thu âm ban đầu bởi Simon & Garfunkel vào năm 1964. Bài hát khai thác đề tài về sự cô lập, nỗi cô đơn và sự suy giảm giao tiếp giữa người với người trong xã hội hiện đại. Chúng ta hãy cùng nghe lại giai điệu của bài hát kinh điển này:

Hello darkness, my old friend

I’ve come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence

In restless dreams, I walked alone

Narrow streets of cobblestone

‘Neath the halo of a streetlamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence

And in the naked light, I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never shared

No one dared

Disturb the sound of silence

“Fools”, said I, “You do not know

Silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach you”

But my words like silent raindrops fell

And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign flashed out its warning

In the words that it was forming

And the sign said, “The words of the prophets are written on the subway walls

In tenement halls”

And whispered in the sounds of silence

Những dòng mở đầu bài hát, “Hello darkness, my old friend, I’ve come to talk with you again,” mang một giọng điệu u sầu, gợi ý rằng người nói đang tìm kiếm một sự an ủi khi đang cô độc. Bài hát tiếp diễn với những câu từ mô tả âm thanh của sự im lặng giống như một mãnh lực vừa có thể khiến chúng ta thoải mái, vừa có thể cô lập chúng ta.

Đoạn giai điệu thứ hai chứa hai câu đã trở nên nổi tiếng: “People talking without speaking, people hearing without listening.” Những câu này nhấn mạnh sự suy giảm giao tiếp trong xã hội hiện đại, nơi mà con người chúng ta nói chuyện với nhau mà không thật sự có sự kết nối và thấu hiểu nhau.

Nói tóm lại, “The sound of silence” là một lời nhận xét đáng buồn về tình trạng xã hội hiện đại và những khó khan có thể nảy sinh khi sự giao tiếp giữa người với người bị suy giảm. Với giai điệu day dứt và sâu sắc đã khiến ca khúc này trở thành bất hủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *