Biểu đồ Stemplots

Xuất bản

Trong

Stemplot (hay còn gọi là đồ thị nhánh và lá) là một dạng đồ thị cho thấy cách mà các giá trị đơn lẻ được phân phối trong một tập các dữ liệu.

Stemplot được dùng để biểu diễn dữ liệu định lượng, thường là từ những bộ dữ liệu nhỏ (chứa từ 50 quan sát trở xuống). Đồ thị Stemplot sau cho thấy chỉ số IQ (chỉ số thông minh) của 30 học sinh lớp 6.

Trong một đồ thị Stemplot, cột bên trái chứa các nhánh (stem), cột bên phải chứa các lá (leaf). Như ví dụ trên, các nhánh là các giá trị hàng chục, (8 biểu diễn 80, 9 biểu diễn 90, 10 biểu diễn 100) và các lá là các giá trị hàng đơn vị. Tuy nhiên, nhánh và lá đều có thể là các đơn vị khác – hàng triệu , hàng chục, hàng đơn vị, hàng thập phân

Một vài đồ thị Stemplot có chứa hướng dẫn (key) để giúp người đọc hiểu đúng dữ liệu được biểu diễn. Theo hướng dẫn của stemplot trên, số 11 trên cột nhánh và số 7 trên cột lá biểu diễn chỉ số IQ là 117.

Nhìn vào ví dụ trên, bạn có thể mô tả sự phân phối của chỉ số IQ. Hầu hết, chỉ số IQ nằm trong khoảng giữa 90 và 109. Chỉ số IQ nằm trong phạm vi từ thấp như 81 (có hai học sinh có IQ là 81) đến cao 151 (có một học sinh có IQ là 151). Chỉ số IQ cao như 151 được xem như một là một ngoại lai (outlier).

Lưu ý: Trong ví dụ trên, cột nhánh (stem) và cột lá (leaf) được đặt tên rõ ràng cho mục đích giảng dạy. Trong thực tế, khi sử dụng, đồ thị stemplot người ta thường không cần ghi rõ tên giữa cột nhánh và cột lá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *