Lợi dụng uy tín (appeal to authority)

Xuất bản

Trong

Ngụy biện lợi dụng uy tín (appeal to authority) là một thói quen tai hại, hay dùng của nhiều bạn trẻ Việt và đa số hình thành từ các thói quen hành văn trong các bài tập làm văn thời học sinh tại Việt Nam. Một phần nó cũng được tạo nên từ tâm lý tôn sùng lãnh tụ, thần tượng thái quá trong tâm lý khi chúng ta còn trẻ. Báo chí VN, truyền thông VN cũng thường xuyên dùng ngụy biện lợi dụng người nổi tiếng (appeal to authority) này như là một chiêu thức hữu hiệu để thuyết phục, đánh vào tâm lý độc giả.

Kinh nghiệm rút ra: Cẩn thận khi ai đó đưa ra các “big name” trong khi tranh luận và kim chỉ nam là luôn đánh giá các luận điểm một cách độc lập và chỉ dựa vào logic, sự hợp lý của nó mà thôi. Mặc “big name” đó là ai, chúng ta cần xem xét lời nói “big name” mà người đối thoại trích dẫn đó có chính xác hay không, “big name” ấy có phải là người có uy tín trong lĩnh vực đang bàn hay không …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *