Đẩy gánh nặng chứng minh cho người khác ( burden of proof )

Xuất bản

Trong

Sahra phán rằng, ở ngay lúc này, chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay nằm trên một quỹ đạo xung quanh Mặt trời giữa Trái đất và Sao hoả. Và bởi vi không ai có thể chứng minh Sahra nói sai, do đó phát biểu của cô ấy là hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *