Nguỵ biện thành phần – tổng thể (composition – division)

Xuất bản

Trong

Ví dụ áp dụng cái tổng thể sang cái thành phần: Mỹ là một đất nước giàu có, vì thế mọi người dân Mỹ đều giàu có. Đây là chiếc bàn gỗ, vì thế, mọi thành phần của chiếc bàn này đều bằng gỗ. Trường đại học Queensland có khoa Triết học hàng đầu thế giới, vì thế các giáo sư, tiến sĩ ở khoa này đều là những triết gia hàng đầu thế giới

Ví dụ áp dụng cái thành phần sang cái tổng thể: mỗi cầu thủ trong đôi bóng này đều là những cầu thủ xuất sắc, vì thế đội bóng này là một đội bóng xuất sắc. Mỗi thành phần để tạo lên món ăn này đều rất ngon và đắt tiền, vì thế món ăn được nấu từ những thành phần này sẽ rất ngon. Vạn vật trong vũ trụ này đều có nguyên nhân xuất hiện của nó, vì thế vũ trụ cũng phải có nguyên nhân xuất hiện của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *