Lầm tưởng về nhân quả (false cause)

Xuất bản

Trong

Nhiều người lầm lẫn giữa tương quan (correlation – các sự vật xảy ra cùng hay hoặc tiếp nối nhau) và quan hệ nhân quả (cái này khiến cái kia xảy ra). Đôi lúc, sự tương quan là ngẫu nhiên, hoặc có thể được quy kết về một nguyên nhân chung chung.

Ví dụ:

  1. Mỗi lần Tony nhìn thấy mức thuỷ ngân trong nhiệt kế treo trong phòng dâng cao, thời tiết hôm đó đều nóng. Vì thế Tony kết luận rằng chính mức thuỷ ngân trong nhiệt kế làm cho nhiệt độ tăng lên.
  2. Con mèo vừa nhảy lên bàn, sau đó gió lùa từ cửa sổ vào phòng làm đổ lọ hoa đặt trên bàn. Tony liền cho rằng chính con mèo nhảy lên bàn làm đổ lọ hoa.

Xem thêm: quan hệ nhân quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *