Lợi dụng tính kế thừa (genetic)

Xuất bản

Trong

Ví dụ: Bị một tờ báo tố là có hoạt động thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, trụ trì chùa Ba Bạc bèn lên tiếng trấn an các phật tử rằng: “Chúng ta nên hết sức cảnh giác với những gì giới truyền thông đưa tin vì tất cả chúng ta đều biết rằng hiện có rất nhiều nguồn tin không chính xác”

Đọc thêm: Giải mã hiện tượng cô Yến chùa Ba Vàng dưới góc nhìn triết học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *