Nguỵ biện mặt phẳng trung gian (middle ground)

Xuất bản

Trong

Phải thừa nhận rằng, có nhiều trường hợp, sự thật nằm giữa 2 điểm cực, nhưng hãy cẩn thận, một nửa của sự thật vẫn không phải là sự thật.

Ví dụ: Luca nói rằng việc tiêm vắc xin là điều đã gây ra chứng bệnh tự kỉ ở trẻ em. Nhưng một người bạn rất thông thái của Luca là David nói rằng điều đó đã được chứng minh minh là sai, tiêm vắc xin không hề gây ra bệnh tự kỉ. Alice là người nghe được cả hai phát biểu trên và đưa ra nhận định trung gian: tiêm vắc xin sẽ khiến một số trẻ mắc tự kỉ, mặc dù không phải là tất cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *