Đưa ra ngoại lệ (special spleading)

Xuất bản

Trong

Bà Hằng được cho là người có khả năng ngoại cảm (psychic) nhưng khi năng lực của bà được đem ra kiểm định bởi các điều kiện khoa học, chúng lại biến mất một cách kì diệu. Bà Hằng giải thích rằng, năng lực của bà chỉ xuất hiện đối với những người có niềm tin vào khả năng của bà ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *