Bù nhìn rơm (strawman)

Xuất bản

Trong

Kẻ thao túng biết tầm quan trọng của việc khiến đối thủ trông tồi tệ. Dù quan niệm của đối thủ có ra sao, một kẻ thao túng lão luyện cũng có thể làm cho đối thủ trông như đang đưa ra quan điểm khác, rất không đáng tin. Thủ đoạn trình bày sai các quan điểm của người khác để dành lợi ích về mình này đôi khi còn được gọi là nguỵ biện tạo “bù nhìn rơm”. Theo nghĩa đen, một người “rơm” là không có thực, dù có thể trông giống thực. Lập luận bù nhìn rơm là sự trình bày sai hay gây lạc hướng lập luận của người khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *