Chọn dữ liệu thiên vị (the texas sharpshooter)

Xuất bản

Trong

Giám đốc marketing của hãng trà sữa Coco-Lala chỉ vào một bảng thống kê thể hiện top 5 quốc gia tiêu thụ Coco-Lala nhiều nhất. Bà này nói rằng, 3 trong số 5 quốc gia này nằm trong top mười các quốc gia sống khoẻ mạnh nhất Trái đất, vì thế trà sữa Coco-Lala rất tốt cho sức khoẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *