Nguỵ biện bạn cũng thế (tu quoque)

Xuất bản

Trong

Ví dụ: Nicole đã chỉ ra rằng Hannah mắc một lỗi nguỵ biện logic. Nhưng thay vì thừa nhận sai lầm của mình và đưa ra một lập luận khác thay thế, Hannah chỉ trích ngược lại Nicole rằng cô ấy còn mắc lỗi nguỵ biện trước mình trong cuộc giao tiếp đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *