Nhóm tính cách ESTJ

Xuất bản

Trong

ESTJ

the efficient organizer

Tổng quát nhóm ESTJ

ESTJs đặc biệt hứng thú với việc tổ chức bản thân họ, những người khác và các nguồn lực để đạt mục tiêu. Họ đề cao thứ tự và cấu trúc, thích hoàn thành công việc. Họ ưa nói thẳng và thích những quá trình được minh chứng hơn là những cách thực hiện mới. Họ cũng giỏi trong việc nhìn ra các vấn đề tiềm tàng mà những người khác đã bỏ qua. Họ đưa ra quyết định một cách dễ dàng, thậm chí cả những quyết định khó, và nhanh chóng thực hiện ý định.

Sở trường nhóm ESTJ

Những người thuộc nhóm này sống khách quan, có óc phân tích và có thể dựa dẫm được. Họ tự tin vào những suy nghĩ và hành động của riêng họ, và có những kĩ năng tổ chức tuyệt vời. Họ không sợ nhận trách nhiệm, đặc biệt là khi có những ý định cần được thực thi. Họ chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số các nhà lãnh đạo và nhà điều hành ở Mỹ.

Sở đoản nhóm ESTJ

ESTJs căng thẳng bởi sự không chắc chắn, thiếu hiệu quả và những sự thay đổi liên tục. Họ không thích khi những đóng góp của họ không được mọi người công nhận

Khi căng thẳng, họ trở nên nhạy cảm quá mức, hách dịch và thiếu linh động. Lúc cực điểm, họ trở nên nóng giận hoặc bắt đầu tin rằng những người khác không thích họ.

Các mối quan hệ nhóm ESTJ

ESTJs thích tương tác với người khác. Họ coi trọng các mối quan hệ và luôn có trách nhiệm trong công việc. Người thân thấy họ tận tâm và dựa dẫm được. Họ bình tĩnh và nhanh chóng đưa ra những quyết định logic, thậm chí cả những lúc căng thẳng hoặc có mâu thuẫn. Họ sẽ thường nhìn vào các mối quan hệ với với một góc nhìn khách quan, độc lập.

Nghề nghiệp nhóm ESTJ

ESTJs thích đặt ra các mục tiêu rõ ràng và phân tích các vấn đề một cách logic. Họ làm việc tốt nhất ở trong một môi trường ổn định với những vai trò và trách nhiệm được định nghĩa rõ ràng. Những việc trong các ngành như luật, sản xuất, hay công nghệ ứng dụng thường hấp dẫn họ.

ESTJs thường muốn hoàn thành các công việc một cách hiệu quả. Họ thích sự rõ ràng trong tất cả khía cạnh. Họ thường thích số liệu, toán hoặc khoa học và có xu hướng ưa thích những ngành nghề tập trung vào sự chính xác, kết quả và sự quản lý hiệu quả con người và hệ thống. Họ cân nhắc một cách tự nhiên những gì hiệu quả hay không hiệu quả trong quá khứ và đảm bảo những lỗi lầm trong quá khứ không lặp lại.