Category: MBTI

 • Trắc nghiệm MBTI 70 câu miễn phí

  By

  Trắc nghiệm MBTI là gì? MBTI (Myers-Briggs Type Indication) – trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs Type là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. Phương pháp này có nền tảng từ lý thuyết phân loại của Carl Gustav Jung – Bác sĩ người Thụy Điển – cha…

 • Nhóm tính cách ISTP
  Nhóm tính cách ISTP

  By

  ISTP the logical pragmatist Tổng quát nhóm ISTP Nhóm này thường học thông qua việc kiên nhẫn thực hành cách sử dụng thông tin và các ý tưởng. Họ giữ bình tĩnh rất tốt, có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề. Họ thích mối quan hệ nguyên nhân – kết quả…

 • Nhóm tính cách ISTJ
  Nhóm tính cách ISTJ

  By

  ISTJ the responsible realist Tổng quát nhóm ISTJ ISTJs là những người đáng tin cậy và có hệ thống. Họ thích làm việc với những hệ thống được định nghĩa rõ ràng. Họ có xu hướng truyền thống, hướng nhiệm vụ và quyết đoán. Sở trường nhóm ISTJ Những người nhóm ISTJ đều thích những…

 • Nhóm tính cách ISFP
  Nhóm tính cách ISFP

  By

  ISFP the versatile supporter Tổng quát nhóm ISFP ISFPs giỏi đưa ra sự giúp đỡ thiết thực đối với người khác. Họ giữ chặt giá trị của họ khi đem mọi người lại gần nhau. Bạn sẽ thường thấy họ là người đứng giữa, khuyến khích sự đoàn kết và cộng tác giữa các nhóm…

 • Nhóm tính cách ISFJ
  Nhóm tính cách ISFJ

  By

  ISFJ the practical helper Tổng quát nhóm ISFJ ISFJs thường trung thành và trách nhiệm. Họ thường là người kiên nhẫn, sử dụng lẽ thường và kinh nghiệm để giúp giải quyết vấn đề của người khác. Họ thích giúp người khác theo những cách thực dụng. Mọi người mô tả họ bằng những từ…

 • Nhóm tính cách INTP
  Nhóm tính cách INTP

  By

  INTP the objective analyst Tổng quát nhóm INTP Con người với tính cách INTP thường có xu hướng tư duy chiến lược và trừu tượng. Họ thường có một cách hiệu quả, khác biệt trong cách tư duy về thế giới từ đó giúp họ có những ý tưởng đầy sáng tạo. Mọi người thường…

 • Nhóm tính cách INTJ
  Nhóm tính cách INTJ

  By

  INTJ the conceptual planner Tổng quát nhóm INTJ INTJs giỏi trong việc phát triển các tầm nhìn dài hạn đầy hứa hẹn. Họ thích đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Độc lập, toàn tâm và hoài nghi, họ có xu hướng đặt những tiêu chuẩn cao cho bản…

 • Nhóm tính cách INFP
  Nhóm tính cách INFP

  By

  INFP the thoughtful idealist Tổng quát nhóm INFP INFPs thích phát triển những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Bằng việc giải quyết một vấn đề, họ xác nhận những gì họ tin tưởng. Họ cố gắng giúp những người khác tăng trưởng và đạt được tiềm năng của họ. Họ cũng giỏi chuyển…

 • Nhóm tính cách INFJ
  Nhóm tính cách INFJ

  By

  INFJ the insightful visionary Tổng quát nhóm INFJ INFJs thường sáng tạo và giàu lòng thương cảm. Một số thậm chí còn nói rằng họ tạo cảm hứng một cách thầm lặng. Họ có xu hướng thích giúp đỡ người khác phát triển. Họ thường lý tưởng hóa và thích để trí tưởng tượng của…

 • Nhóm tính cách ESTP
  Nhóm tính cách ESTP

  By

  ESTP the energetic problem solver Tổng quát nhóm ESTP Những người này thường sử dụng năng lượng và nhiệt tình của họ để động viên người khác. Họ áp dụng lẽ thường và những kinh nghiệm quá khứ để giải quyết vấn đề và thường thích học tập bằng cách thực hành. Nếu bạn cần…

 • Nhóm tính cách ESTJ
  Nhóm tính cách ESTJ

  By

  ESTJ the efficient organizer Tổng quát nhóm ESTJ ESTJs đặc biệt hứng thú với việc tổ chức bản thân họ, những người khác và các nguồn lực để đạt mục tiêu. Họ đề cao thứ tự và cấu trúc, thích hoàn thành công việc. Họ ưa nói thẳng và thích những quá trình được minh…

 • Nhóm tính cách ESFP
  Nhóm tính cách ESFP

  By

  ESFP the enthusiastic improvisor Tổng quát nhóm ESFP ESFPs linh hoạt, thân thiện và giàu biểu cảm. Họ thường thích ở bên cạnh mọi người và trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ là những người quan sát sắc xảo và thường lạc quan, hay giúp đỡ người khác với một thái độ hòa đồng…

 • Nhóm tính cách ESFJ
  Nhóm tính cách ESFJ

  By

  ESFJ the supportive contributor Tổng quát nhóm ESFJ ESFJs có thiên hướng thân thiện và cảm thông. Họ giỏi trong việc nắm bắt nhu cầu của người khác và đề cao những đóng góp của những người xung quanh. Họ thu thập các dữ kiện thực tế để giúp họ đưa ra quyết định và…

 • Nhóm tính cách ENTJ
  Nhóm tính cách ENTJ

  By

  ENTJ the decisive strategist Tổng quát nhóm ENTJ ENTJs thường có một tầm nhìn chiến lược rộng về tương lại. Họ thích tổ chức con người và nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được những mục tiêu dài hạn – do đó, họ có xu hướng trở thành nhà lãnh đạo tài ba.…

 • Nhóm tính cách ENFP
  Nhóm tính cách ENFP

  By

  ENFP the imaginative motivator Tổng quát nhóm ENFP Với xu hướng di chuyển nhanh từ một dự án này sang các dự án khác, nhóm ENFP thường sẵn sàng cân nhắc hầu như bất kì khả năng nào. Trong thực tế, họ thường phát triển nhiều giải pháp cho một vấn đề. Họ tràn đầy…