Tag: english vocab

  • Những từ mượn trong tiếng Anh thường gặp
    Những từ mượn trong tiếng Anh thường gặp

    By

    Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều ngôn ngữ khác, tiếng Anh cũng có những từ ngữ đi vay mượn từ các thứ tiếng khác. Chắc hẳn, nếu học tiếng anh bạn đã từng gặp những từ ngữ như ‘ad hoc’ hay ‘per se’. Bài viết…