Tag: god

  • Có Chúa không?
    Có Chúa không?

    By

    Trong lịch sử, đã có rất nhiều nhà thần học, khoa học từng đưa ra các lập luận để chứng minh sự tồn tại của Chúa trời (God). Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lập luận đáng chú ý nhất. Lâp luận bản thể học của Anselm Nội dung lập luận Anselm…