Tag: Kiểm soát cảm xúc

  • Làm thế nào để kiểm soát cảm xúc
    Làm thế nào để kiểm soát cảm xúc

    By

    Hít thở sâu và chậm rãi Việc làm này sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn và có đủ thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đồng thời giúp bạn cảm nhận vấn đề rõ ràng hơn. Đối mặt với cảm xúc của bản thân Một điều bạn nên…