Tag: foo

  • Học tư duy phản biện theo phong cách của triết gia
    Học tư duy phản biện theo phong cách của triết gia

    By

    Tư duy phản biện, chắc bạn đã từng nghe ở đâu đó khái niệm này rồi phải không? Trong suốt 12 năm học phổ thông, tôi không hề biết đến khái niệm này. Tôi cũng chỉ được học các môn học bình thường như bao học sinh cùng trang lứa khác. Chỉ biết rằng, tôi…