Tag: premise

 • Có Chúa không?
  Có Chúa không?

  By

  Trong lịch sử, đã có rất nhiều nhà thần học, khoa học từng đưa ra các lập luận để chứng minh sự tồn tại của Chúa trời (God). Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm lại những lập luận đáng chú ý nhất. Lâp luận bản thể học của Anselm Nội dung lập luận Anselm…

 • Bài 19: Suy luận loại suy
  Bài 19: Suy luận loại suy

  By

  Loại suy (analogy – phép tương tự) là một công cụ mạnh mẽ của lý luận quy nạp. Khi loại suy, chúng ta tiến hành so sánh những điểm tương đồng quan trọng của 2 sự vật – hiện tượng để rút ra kết luận. Nếu áp dụng điều này trong việc lý luận, chúng…

 • Bài 17: Lập luận quy nạp
  Bài 17: Lập luận quy nạp

  By

  Chúng ta đã được biết đến những lập luận có chứa các tiền đề và kết luận ở bài 1. Chúng ta cũng được biết rằng, nếu các kết luận được suy ra một cách logic từ các tiên đề thì lập luận đó là hợp lệ. Khái niệm HỢP LỆ, chỉ thật sự xuất…

 • Bài 1: “Lập luận” là gì?
  Bài 1: “Lập luận” là gì?

  By

  Trong bài đầu tiên của khóa học Tư duy và phản biện, chúng ta sẽ không đi ngay vào việc giải thích những khái niệm như tư duy hay phản biện mà bắt đầu từ nền tảng cơ bản  nhất của quá trình hình tư duy, đó là lập luận. Tính thuyết phục của lập luận…

 • Học tư duy phản biện theo phong cách của triết gia
  Học tư duy phản biện theo phong cách của triết gia

  By

  Tư duy phản biện, chắc bạn đã từng nghe ở đâu đó khái niệm này rồi phải không? Trong suốt 12 năm học phổ thông, tôi không hề biết đến khái niệm này. Tôi cũng chỉ được học các môn học bình thường như bao học sinh cùng trang lứa khác. Chỉ biết rằng, tôi…